AQUASMARTXL

Looptijd project: 
12/01/2018 tot 30/12/2018

Testcase: ontwikkeling van een AquaDrone inspectiesysteem voor sluizencomplexen

AquaSmartXL ontwikkelt AquaDrone dienstverlening. Met hun zelfgebouwde drones inspecteren ze constructies vanop het water en brengen ze die 3D in kaart. In het eerste jaar 2017 spitste AquaSmartXL zich vooral toe op de olie- en gasindustrie. Volgende stap in de technologische ontwikkeling is het uitbreiden van de dienstverlening naar andere markten. 

 

Via Link2Innovate zal AquaSmartXL samen met een Vlaamse haven uittesten hoe zij met aangepaste apparatuur en meetmodellen ook havensluizen en andere haven gerelateerde infrastructuren in kaart kunnen brengen. 

De testcase zal uitgerold worden op een bestaand en actief sluizencomplex waar geen bouwplannen van bestaan. Hierbij zullen verschillende meettechnieken gecombineerd worden: photogrammetry, 3D laserscanning en survey coördinaten.

 

Om tot een succesvolle testcase te komen, worden volgende acties ondernomen:

  • Verkennen van wet- en regelgeving inspectie en internationale samenwerking
  • Vaststellen van de informatiebehoefte en het te leveren inzicht
  • Ter plekke bepalen van functionele eisen voor de sluizeninspectie
  • Selecteren, installeren en uittesten van aangepaste datacollectors op de drones
  • Ontwikkelen van een script om de algoritmes van de Nederlandse meetprotocollen om te zetten naar Belgische standaarden (Lambertcoördinaten)
  • Pilot 'totaal inspectie sluisconstructie'
  • Visuele en 3D vastlegging van status constructie
  • Inspectierapport volgens Belgische normen en standaarden 

 

 Bekijk ook zeker het filmpje over deze samenwerking!

 

Voor meer info: http://aquasmartxl.com/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu