NEXTOCEAN

Looptijd project: 
12/01/2018 tot 31/12/2018

NextOcean is een Spin-Off van de Technische Universiteit van Delft. Het bedrijf werd opgericht in 2016 door Peter Naaijen en Karel Roozen. Ze ontwikkelden een wereldwijd uniek systeem dat zeegolven minuten op voorhand kan voorspellen. 

 

Link2Innovate case: uittesten en kalibreren predictiesoftware voor baggerschepen

In het kader van Link2Innovate zal NextOcean een predictiesoftware installeren op een baggerschip van een Belgisch bedrijf. Met live testen aan boord, feedback van de crew en analyse van de bekomen data, willen zij hun voorspellend systeem afstellen en marktklaar maken voor dit specifiek type schepen.

 

Beoogde eindproduct: een geslaagde testcase zal komen tot een sluitend predictiesoftware voor baggerschepen. Dit zal de veiligheid van de crew, die de werken op zee (kustregio) uitvoert, gevoelig verhogen.

Acties voor een succesvolle samenwerking tussen 20 januari 2018 en 20 december 2018 zijn:

  • Installatie dedicated radar systeem/dedicated micro-technologie aan boord van schip
  • Installatie overige hardware en software aan boord van schip
  • Uitvoeren van initiële kalibratie testen aan boord van schip
  • Testdraaien predictiesoftware met crew feedback op de juistheid van de informatie en de gebruikte interface
  • Rapportage bevindingen en performance predictiesoftware 

 

Voor meer info: http://www.nextocean.nl/  

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu