Coatings voor special-made hydraulische cylinders

L2I Heeft LCV in staat gesteld om de industriële samenwerking met Helmink Hoontechniek zowel technisch als commercieel in goede banen te leiden.

Honen of trekslijpen is een verspanings-techniek. Het is een vorm van slijpen waarmee met uiterste precisie met een voor het honen geschikt slijpapparaat (bijvoorbeeld een combinatie van twee of meer hoonstenen in een boormachine) een dun laagje van de binnen-omtrek van een cilindervormige opening wordt weggenomen. Deze bewerking is nauwkeuriger dan die waar een ruimer wordt gebruikt.

Idee
LCV en Helmink Hoontechniek gingen in het kader van Link2Innovate een samenwerking aan voor het verder ontwikkelen van hard-metallische deklagen voor hydraulische stangen. Doel is met het laser cladding process de lagen aan te brengen waarbij deze vervolgens middels externe hoontechniek op maat gebracht worden. Concreet kijken we naar de toepassing van coatings voor special-made hydraulische cylinders. De cilinders zijn hoog getolereerd op het vlak van de kwaliteit van de deklaag alsook de marge op de nabewerking. Vandaar dat de ontwikkeling zich moet richten op het volledige maakproces.
Plan

Samen met coach Tom De Bruyne werd onderstaand stappenplan uitgewerkt:

  • Begeleiding van LCV omtrent juridische en commerciële afspraken met Helmink Hoontechniek
  • Leveren van 2 teststangen (kleine en grote diameter)
  • Testrapport extern honen en feedback i.v.m. mogelijke verbeteringen
  • Hoontoegift optimalisatie
  • Ontwikkeling en toevoeging van Process Qualification Rapport (PQR)
  • Validatie op life case
Uitvoering

De samenwerking tussen beide partijen verliep goed en constructief.

Er zijn testsamples gemaakt voor corrosietesten alsook cilindrische validatie onderdelen. De corrosietesten zijn echter initieel gefaald waardoor LCV een verdere ontwikkeling heeft moeten inzetten. Inmiddels zijn deze testen wel geslaagd. Maar deze extra ontwikkeling brengt met zich mee dat de demonstratie-cilinder as such binnen het vooropgestelde tijdskader nog niet gerealiseerd werd. LCV zet de ontwikkeling door zodat in de loop van Q1, 2019 deze test alsnog kan doorgezet worden.

Meerwaarde

De voornaamste troef was de validatie van de testcase met daarbij de mogelijkheid voor het opzetten van een productie-integratie.

Toekomst

De valorisatie is nog niet van start gegaan. De finale testcertificatie is in volle voorbereiding.

Bij voltooiing van deze testen kan de commercialisatie-fase van start gaan.