Facadeclick

It’s not about ideas. It’s about making ideas happen!

Facadeclick werd in eerste instantie ontwikkeld voor de Belgische markt. Nu komen we op het punt dat SBS het systeem ook voor Nederland wil optimaliseren. Daar waar men in België veel werkt met binnenmuren bestaande uit gebakken snelbouwblokken, heeft men in Nederland andere soorten binnenmuren.

Idee
De doelstelling van de samenwerking in het kader van Link2innovate is om via een analyse van de Nederlandse markt de ideale verankering voor een binnenmuur te ontwikkelen samen met de Nederlandse partner. Het eindresultaat – een eenvoudige verankering – zal worden ontwikkeld en getest op alle relevante parameters. De grote meerwaarde van dit specifiek project zit in het feit dat het uitgewerkt design, proactief is afgestemd op zoveel mogelijk verschillende kwaliteitseisen en dat het resultaat maximaal op zoveel mogelijk soorten binnenmuren kan gebruikt worden. Door het aangeven van een wijdverspreide geaccepteerde verankering, zorgt dit ervoor dat Facadeclick ook in Nederland kan zorgen voor een circulaire bouwtechniek met traditionele bouwstenen.
Plan

Om de bovenstaande doelstellingen te behalen, werd onder begeleiding van coach Dominique Nagels onderstaand stappenplan uitgetekend:

  • Vastleggen criteria mbt budget en kostprijs eindproduct
  • Analyse normen en vereisten Nederland
  • Studie gericht op materiaalkeuze
  • Keuze van producent
  • Evolutie van experimenteel prototype naar standaardproduct
  • Aftoetsing gebruiksgemak en dienstverlening
  • Plan van aanpak gericht op commercialisatie
Uitvoering

Uit de analyse bleek dat er in Nederland geen gelijkaardige markt is voor Facadeclick in combinatie met snelbouwsteen. Er kan niet direct aangepikt worden met houtskeletbouw en andere courant gebruikte materialen op de Nederlandse markt.
Er is wel interesse voor de rosette. Ondertussen heeft SBS een rosette die universeel voor alle bouwtechnieken kan gebruikt worden en die voldoet aan de nodige eisen. De vooropgestelde financiële en technische criteria zijn behaald en er is nu een standaardproduct.
Het prototype werd ontwikkeld naar een verkoopbaar product en werd ondertussen al verkocht. Daarenboven hebben bovenstaande ontwikkelingen ook in België voor meer marktpotentieel gezorgd.

Meerwaarde

Het samenwerkingstraject dat via Link2Innovate werd opgestart heeft een aantal nieuwe opportuniteiten aangeleverd. De input die geleverd werd om als start-up om te gaan met R&D, de benadering van de klanten, het aanboren van een nieuwe markt en het versterken van de positie op de Belgische markt zijn hiervan enkele voorbeelden.

Toekomst

Het plan voor de commerciële marktbenadering is klaar voor België en Nederland. Er zijn volop afspraken met aannemers gepland. In samenspraak met Thomas More in Geel zal een volledige marketingstrategie voor 2019 en 2020 uitgewerkt worden door studenten. De samenwerking is een hefboom geweest met het oog op volgende projecten.