Fluorpolymeren testmodule

Pertracta ontwikkelt een module met membranen en folies, die ingezet kan worden voor speciale scheidingsprocessen in vooral de chemische industrie. In deze speciale scheidingsprocessen komen vaak extreem agressieve en corrosieve stoffen voor. De module zal bestaan uit frames waarin diverse kanalen zijn aangebracht, op deze frames worden de membranen en folies aangebracht. De frames zijn vervolgens onderling verbonden zodanig dat er een lekdichte en drukbestendige module ontstaat.
Inno-Mould heeft de kennis in huis om een proces te onderzoeken en te ontwikkelen om de frames te kunnen produceren uit een geschikt fluorpolymeer. 

Idee
Het doel van deze samenwerking is om een testmodule gemaakt van fluorpolymeren te ontwikkelen voor een scheidingsproces. Met deze testmodule zal in een extern laboratorium een serie testen worden gedaan om te kijken of de module veilig en robuust is en of de standaard performance van het beoogde scheidingsproces gehaald kan worden.
Plan

Onder begeleiding projectpartner Twice Eindhoven werd onderstaand stappenplan uitgewerkt:

  • Planning + opstellen systeem & component specs
  • Ontwerp & bouwen van de module en de componenten
  • Uitvoeren van een geschaalde pilot test
Uitvoering

Het project is in principe volgens plan uitgevoerd. Maar door parallelle testen uitgevoerd op het neutralisatieproces van piranhazuur zelf zijn er nieuwe inzichten verkregen die een aanpassing van de testmodule en het neutralisatieproces vereisen.
Het opzetten van een (commercieel) vervolgplan is met Innomould is nog niet uitgevoerd, omdat eerst de proces- en module modificaties verder moeten worden uitgevoerd en getest.

Meerwaarde

Dankzij het Link2Innovate samenwerkingstraject heeft Pertracta inzicht gekregen in de productieprocessen en de toepasbaarheid van “exotische” plastics in combinatie met membranen en speciale folies.

Toekomst

Pertracta is een echte start-up in ontwikkeling die nog niet commercieel actief is. De verwachting is dat na het testen van de diverse modificaties op proces en module een verdere samenwerking met Inno-Mould tot stand zal komen.