Offshore energy

In een track record gedreven offshore markt zorgen demoprojecten voor het zorgeloos kunnen out-of-the-box denken en het pitchen van nieuwe technologieën.

Dit project kadert in het domein van de ‘offshore energy’.

Idee
Doelstelling van het samenwerkingstraject is de realisatie van een optisch sensorsysteem dat op een eenvoudige manier aangebracht kan worden op een monopile waardoor dergelijke offshore constructies nauwkeuriger en intensiever gemonitord kunnen worden.
Plan
  • Onderzoek naar mogelijke kandidaten/ alternatieven voor het coveren van de vezelsensor
  • Preliminaire experimenten om kandidaat tapes te testen op bruikbaarheid
  • Plaatsen van sensoren op het oppervlakte van de offshore windturbine fundering
  • Controle en evaluatie van geplaatste sensoren na hameren en recuperatie van de monopile uit de zeebodem
  • Plaatsing verschillende alternatieven en sensortapes
Uitvoering

Het project verliep volledig volgens plan en de vooropgestelde milestones werden dan ook tijdig behaald. 

Meerwaarde

Het samenwerkingstraject via Link2Innovate stelde ons in staat in contact te komen met een nieuwe manier van pile driving in de offshore energy business. Daarenboven gaf het project ons de vrijheid om “out of the box” te denken en verschillende opties uit te proberen zonder vooropgestelde garanties. Daarenboven legden we via dit traject interessante nieuwe contacten.

Toekomst

Momenteel heeft de testcase nog niet geleid tot nieuwe investeringen of eventuele tewerkstellingen. De samenwerking heeft er wel toe geleid dat er vastgesteld werd dat verder onderzoek nodig is om robuuste survival van sensoren tijdens pile driving te bewerkstelligen.