PC-100 pilot systeem

Het project Link2Innovate is een prima en effectieve tool om tot een snelle en solide samenwerking te komen met een Belgische partij. De ondersteuning van TWICE als projectpartner was zeer waardevol. - Hein Weijdema, CEVAP

InOpSys heeft een sterk waterbehandelings-gebaseerd netwerk met mogelijke klanten en toepassingen beschikbaar in België. CEVAP heeft ditzelfde in Nederland. Door deze netwerken te combineren kan de samenwerking sneller en efficiënter resultaat opleveren, kan er op eenvoudigere wijze in zowel Nederland als België geacteerd worden en daarmee ook in de grensregio.

Idee
De samenwerking tussen InOpSys en CEVAP heeft een tweeledig doel: een uitbreiding van het technology-portfolio van InOpSys realiseren door toevoeging van de CEVAP-techniek en nieuwe toepassingen voor de CEVAP-technologie te identificeren, uitproberen en valideren door middel van het gezamenlijk uitvoeren van pilot tests.
Plan

In samenwerking met coach Frank Blatter werd onderstaand stappenplan uitgetekend:

  • Planning & opstelling systeem- en component specs
  • Ontwerp en opbouw van systeem en componenten
  • Uitvoeren van pilot test
Uitvoering

Het gezamenlijk identificeren van mogelijk interessante toepassingen voor de CEVAP techniek uit het portfolio van InOpSys werd gedaan voor een 3-tal toepassingen. Hieruit is 1 toepassing geselecteerd als mogelijk toepasbaar en beschikkende over een goede business case.

Het testen van een watersample van bovenstaande toepassing is door CEVAP gedaan op een laboratorium opstelling. De bevindingen en resultaat samples zijn gedeeld met InOpSys. CEVAP heeft op basis van deze testen kunnen concluderen dat deze toepassing geschikt is voor een veldtest met een CEVAP pilot systeem in een container van InOpSys.

Het ontwerpen en testen van een PC-100 pilot systeem, met bijbehorende cartridges en correcte interfacing is volgens de voorziene planning uitgevoerd.
De veldtest dient nog uitgevoerd te worden.

Meerwaarde

Deelname aan het project heeft CEVAP een goede juridische “template” gegeven voor de documentatie noodzakelijk bij een samenwerking met een partij buiten Nederland. CEVAP heeft via InOpSys ook meer inzicht gekregen in de waterproblematiek in bepaalde sectoren van de industrie.

Toekomst

Tot op heden is CEVAP nog niet commercieel actief in de markt. Men verwacht de eerste commerciële activiteiten op te starten eind 2019.