Predictiesoftware

Bij werken die op zee uitgevoerd worden is veiligheid van de mensen steeds een cruciaal thema. Het voorspellen van klimatologische omstandigheden kan een hiertoe een aanzienlijke veiligheidsverhogende bijdrage leveren.

Idee
In het kader van Link2Innovate zal NextOcean een predictiesoftware installeren in een schip van een Belgisch bedrijf. Met live testen aan boord, feedback van de crew en analyse van de bekomen data, willen zij hun voorspellend systeem afstellen en marktklaar maken. Beoogde eindproduct is een geslaagde testcase als essentiële stap om te komen tot een sluitende predictiesoftware. Dit zal de veiligheid van de crew, die de werken uitvoert, gevoelig verhogen. 
Plan
  • Installatie dedicated radar systeem/ dedicated micro-technologie
  • Installatie overige hardware en software
  • Uitvoeren van initiële kalibratietesten
  • Testdraaien predictiesoftware met crew feedback op de juistheid van de informatie en de gebruikte interface
  • Rapportage bevindingen en performance predictiesoftware
Uitvoering

Het project is correct verlopen. Alle actiepunten werden succesvol behaald binnen de voorziene termijn en dit op een vlotte manier. Voor de eerste maal werd er succesvol een golf- en scheepsbeweging predictie geïnstalleerd voor een nieuwe toepassing.

Meerwaarde

Dankzij het project kreeg NextOcean niet alleen de mogelijkheid om hun systeem uit te testen op een nieuwe toepassing, maar ook de samenwerking met het partnerbedrijf werd erg gewaardeerd. Dankzij de testcase konden de nieuw ingewonnen inzichten meehelpen in functie van een algemene productverbetering. Bovendien kreeg het bedrijf begeleiding van coach Seriena Bal die heel wat nieuwe inzichten met zich meebracht op commercieel niveau.

Toekomst

De basis is gelegd dankzij het project voor eventuele toekomstige besprekingen tussen NextOcean en het partnerbedrijf. Het zal van de toekomst afhangen of die ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet worden in concrete projecten of contracten.