Ultragraphyx™

Gezien de enorme energetische vraag in de gebouwde omgeving aan warmte- en koelenergie, is de 
gerealiseerde kwaliteit van de thermische schil een essentieel onderdeel van energiebesparende 
bouwprogramma’s voor ontwikkelaars en bouwers van bedrijven en woningen. Hierdoor kunnen 
aanzienlijke bijdragen geleverd worden aan het verlagen van de CO2-uitstoot, verlagen van de 
energiekosten, verbeteren van het comfort en gezondheid voor de gebruikers van woningen en 
gebouwen.

Idee
Om kwaliteitsborging te vereenvoudigen, heeft Gevelscan een nieuwe ultrasone imaging (Ultragraphyx™) technologie ontwikkeld om kierdichting zichtbaar te maken. Al vanaf de cascofase van de bouw wordt met de “Prescanbouw” methode (www.prescanbouw.nl) getest om kwaliteit van aansluitingen, isolatie en kierdichting te meten en hierna te visualiseren met thermografie, Ultragrafie en drukproeven. Via een samenwerking met Belgische techno starter en partner ThermalFocus, een specialist op het gebied van thermografische applicaties en expert in drukmetingen, wil men met Ultragraphyx™ een gecombineerde duo-technologie ontwikkelen.
Plan

Beide bedrijven werkten samen met hun coach met het oog op de realisatie van onderstaande stappen:

  • Produceren van prototype en testopstelling
  • Assembleren van eigen VES2 testopstelling
  • Geven van toelichting waar documentatie ontoereikend is
  • Ontwikkeling en toevoeging van software
  • Testen en valideren van het prototype en vergelijken met bestaande infrarood- en drukmetingsmethodieken

 

Uitvoering

Met het gerealiseerde prototype werden proefmetingen gedaan en werd vastgesteld dat er nog de bijkomende stappen moesten gezet worden. Dit wat betreft de hardware en software, met name de bluetooth verbinding en enkele elektronische componenten die moesten aangepast worden. Ondanks deze aanpassingen is er door deze samenwerking een werkbare technologie ontwikkeld die nu in de fase van de verfijning en de afwerking terecht gekomen is.

Meerwaarde

De samenwerking in het kader van Link2Innovate heeft aangetoond dat deze innovatieve technologie een plaats verdient bij de kwaliteitsborging bij “kierdichtbouwen” en dat de technologie een waardevolle 
aanvulling is op de thermografie en de “BlowerDoor-techniek”.

Toekomst

Door de samenwerking zijn waardevolle contacten gelegd die cruciaal zijn in de verdere ontwikkeling van het prototype met het oog op het realiseren van een commercieel eindproduct. Beide partijen staan dan ook positief tegenover verdere samenwerkingen naar de toekomst toe.