Ultrasone technieken

Bio-fouling is een contaminatie die ontstaat door de systematisch accumulerende biofilm en het hechten van (micro)organismen en mineralen op oppervlakken in contact met een vloeistof. Deze biofilms kunnen potentieel ook pathogenen zoals legionella en cyanobacteriën bevatten.

Idee
Maritech en Lauranne Shipping hebben besloten om in het kader van het Link2Innovate project een samenwerking aan te gaan voor het optimaliseren en testen van een bestaande (laag vermogen) ultrasone techniek voor het vermijden van bio-fouling en gerelateerde aanslag in koelers, sanitaire systemen, tanks, zeekasten en scheepsrompen.
Plan
  • Aanleveren van informatie over de bestaande installaties op het proefschip en toegang verlenen tot het proefschip
  • Studie van de bestaande installaties op het proefschip
  • Begeleiding omtrent contractuele regelgeving
  • Montage van de ultrasone systemen tijdens dokking op scheepswerf
  • Uitvoeren van proeven aan de wal ter optimalisatie van het gebruikte signaal-algoritme en best bruikbare materialen (anti-fouling verven, koeler coatings)
  • Opvolging en bijsturing van de installaties gedurende de commerciële vaart van het schip
Uitvoering

Als gevolg van de latere start van de samenwerking, is het nog wachten op zichtbare en meetbare resultaten. De eerste conclusies zouden normaal gezien in juni moeten kunnen getrokken worden. Het project is, met enige vertraging, toch goed op weg geraakt en zal verder afgewerkt worden op eigen kracht.

Meerwaarde

We verwachten voor beide proeven een goed resultaat. Eventuele bijsturing kan nog nodig zijn. Onze meerwaarde zit hem in het aantonen van de voordelen van ultrasone technieken op een in bedrijf zijnde commercieel schip.

Toekomst

Tot op heden zijn er nog geen commerciële voordelen voor ons of het partnerbedrijf. Als de proeven positief worden afgesloten dan verwachten wij een uitbreiding van toepassingsgebieden in de maritieme sector, alsook verdere samenwerking en commercialisering.