White FOx 1.0

Het Link2innovate project liet FOx Biosystems toe om zowel kennis van onze doelgebruikers als van verscheidene leveranciers in de grensregio te gebruiken om ons product en zijn marktkansen sterk te verbeteren. - Filip Delport, CEO FOx Biosystems

Onderzoeks- en kwaliteitsmonitoringsystemen die in de life sciences markt gebruikt worden, vereisen een combinatie van robuuste en gevoelige sensoren vaak gecombineerd met een specifieke biologische test.

Idee
Via het Link2Innovate project wil FOx Biosystems zijn meetinstrument klaarmaken voor de industriële gebruikers en daarbij de nodige feedback verzamelen over mogelijke toepassingen of partnerships. Future Diagnostics Solutions, de Nederlandse projectpartner, heeft een zeer uitgebreide kennis van nieuwe sensoren, hoe een specifieke test met kwaliteitscontrole hierop te ontwikkelen en heeft een ruim Europees netwerk binnen de life sciences sector.
Plan

Samen met coach Filip Frederix werd onderstaand stappenplan uitgetekend:

  • Bespreking over instrument functionaliteiten
  • Upgrade van het White FOx 1.0 instrument voor automatisatie
  • Upgrade van de sensor probe connectors for automatische pickup en wegwerp probes
  • Testen van het design van de probe en de automatisatie
  • Testen van de totaaloplossing
  • Opstart gezamenlijke project
Uitvoering

Alle beoogde stappen werden uitgevoerd om het white FOx 1.0 instrument te automatiseren met een verbeterd marktinzicht. Doordat er meerdere rondes nodig waren om de 3D geprinte connectoren performant te krijgen heeft het project wel langer geduurd dan gepland. Tot vlak voor de einddatum van het project werd doorgewerkt door alle partners om toch tot een eerste prototype instrument en connector te komen dat een kwalitatieve meting op een geautomatiseerde methode kan uitvoeren.
De coach werd gedurende het hele project ingeschakeld om onze marktbevraging nog breder te kunnen maken dan voorzien binnen dit project. We hebben het instrument niet als laatste stap laten valideren bij onze partner, maar we hebben wel de aanpak besproken om deze laatste stap uit te kunnen voeren samen met een gezamenlijke klant.

Meerwaarde

Het gebruik en performantie van het instrument werden drastisch verbeterd door de automatisatie te verbeteren via onder meer de input het partner bedrijf. De huidige vorm kan gemakkelijker ingezet worden voor kleine volume applicaties (academisch tot CRO) en is ook klaar om te koppelen met robots en automatische pipetten zoals typische gebruikt in de grotere pharma laboratoria. De marktbevraging en het bredere marktonderzoek hebben het potentieel voor de samenwerking met Nederland verduidelijkt, waardoor we stappen kunnen zetten tot verdere concretisering. Er werd een methode van aanpak opgesteld om samen met het partnerbedrijf een extra service aan onze klanten te kunnen aanbieden.

Toekomst

De aanpak van een verdere samenwerking is reeds uitgestippeld, maar moet nog gefinaliseerd worden met de gezamenlijke klant. Beide partijen zien de meerwaarde van deze aanpak en bereiden zich voor op de volgende stappen.
De verbeteringsstap heeft ons daarenboven toegelaten om globaal pharma bedrijven aan te spreken met onze geupdate functionaliteiten, gewapend met de kennis van het marktonderzoek. Hierdoor werd commerciële tractie bekomen bij de grote pharma bedrijven en academische instellingen.