XT Orange®

In de logistiek is men vaak aangewezen op een handmatig inpakproces wat geen enkele controle op de stabiliteit van het geheel geeft. Men is hierbij volledig afhankelijk van de operator, het materiaal (folie en de inhoud van de pallet) en, indien bekend, een instructie. Dit leidt vaak tot “Underpacking” of “Overpacking” met schades, boetes en onnodige kostenverhogingen als gevolg.

Idee
De samenwerking  tussen PackTools en Darco Pack beoogt de complete ontwikkeling en wetenschappelijke testing van een systeem dat de gebruiker in staat stelt om zijn pallets manueel te stabiliseren met rekfolie conform de wetgeving. Tevens wordt een testapparaat ontwikkeld om de ladingstabiliteit zicht- en meetbaar te maken, zodat in het hele traject van transport de stabiliteitswaarden van de lading inzichtelijk zijn. Deze oplossing geeft invulling aan de Europese wet “ladingstabiliteit transport” en zal vanuit een grensoverschrijdende samenwerking een gegarandeerde en certificeerbare ladingstabiliteit op pallets creëren.
Plan

Met behulp van hun coach werkten beide bedrijven samen met het oog op de realisatie van onderstaande stappen:

 • Ontwerp optimaal handgereedschap voor het aanbrengen van de folie
 • Maken van een geschikte folie voor het handgereedschap
 • Testing van ontwikkeld gereedschap & folie + verwerking resultaten
 • Opzetten van testcases
 • Ontwerp gezamenlijk Business Plan voor de Benelux
 • Onder begeleiding van coach Cees de Lang onderzoek naar:
  - Haalbaarheid
  - Financieringsmogelijkheden
  - Optimalisatie Business Plan
Uitvoering

Het samenwerkingstraject verliep zeer voorspoedig en kon volgens de vooropgestelde timing worden afgewerkt zonder noemenswaardige afwijkingen.

Meerwaarde

Het afgelegde traject bood beide partijen meer inzicht in de wijze waarop een totaaloplossing kan geboden worden voor hun klanten zodat hun palletzendingen zouden voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving inzake ladingstabiliteit.

Toekomst

In de eerste helft van 2019 start Pack Tools met de introductie van het systeem in Nederland. Er zijn inmiddels een paar nieuwe klanten en de interesse groeit enorm. Verwachting is dan ook dat daarvoor op korte termijn ook personeel zal moeten aangetrokken worden.

Partnerbedrijf Darco Pack gaat het product in België distribueren. Zij voeren hiervoor de nodige aanpassingen door aan hun businessmodel om XT Orange® in hun assortiment op te nemen en op de juiste wijze te vermarkten.

Over 5 jaar wil men minimaal 5000 systemen in de Benelux hebben geleverd.