Project Link2Innovate

Where technology meets cross-border demands

Het idee

Zeven (initieel acht) Nederlandse en Vlaamse projectpartners besloten dan ook de handen in elkaar te slaan om via het Interreg-project Link2Innovate een methodiek te ontwikkelen en uit te voeren om die kansen in de toekomst wel te grijpen.  Er werd een project uitgewerkt dat via coaching en samenwerking MKB’ers / KMO's in de grensregio ondersteunt om de valley of death te trotseren. Dit door jonge technologiebedrijven te linken aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens. Mooi meegenomen is dat via deze aanpak Link2Innovate ook relevante technologiebedrijven in het buurland op de radar zet van grotere organisaties die constant op zoek zijn naar nieuwe innovaties.

De aanpak

De Nederlandse en Vlaamse projectpartners hielpen enerzijds jonge technologiebedrijven aan launching customers, en anderzijds grote bedrijven aan innovaties door jonge technologiebedrijven. De hulp die geïnteresseerde (en draagkrachtige) bedrijven de jonge technologiebedrijven boden bij experimentele ontwikkeling, zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling, zorgde er voor dat het product of de dienst voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast konden de jonge technologiebedrijven beroep doen op coaching zodat hun innovatie in de nabije toekomst efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.
Als klap op de vuurpijl is er de bijkomende doelstelling dat na het opstarten van deze grensoverschrijdende samenwerkingstrajecten, een lange termijn partnership ontstaat tussen technostarter en partnerbedrijf. 

Het totale budget voor Link2Innovate bedraagt een kleine 2 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt bijgedragen door Interreg.

Het resultaat

In het kader van Link2Innovate werden 27 trajecten opgestart waarbij jonge innovatieve technologiebedrijven ondersteuning ontvingen voor de opstart van een samenwerking met een partnerorganisatie in het buurland. De resultaten van de afgeronde trajecten die reeds communiceerbaar zijn, vindt u op deze website.

En u zal merken dat die resultaten er mogen zijn. Uiteraard is innovatie geen exacte wetenschap en zijn er trajecten waar er nog bijkomende ontwikkeling of finetuning nodig is. We zijn er dan ook van overtuigd dat we op zeer korte termijn nog enkele bijkomende realisaties bij de cases kunnen toevoegen.

Een van de zaken die een bevraging bij de deelnemende bedrijven ons alvast leert, is dat de overgrote meerderheid van de opgestarte samenwerkingen op langere termijn zal verder gezet worden met het oog op nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn quasi al de technostarters ervan overtuigd dat de samenwerking van de afgelopen maanden een belangrijke stap voorwaarts is gelet op hun groeiambities in de komende jaren.

Mooi neveneffect is dat ook de projectpartners de uitdrukkelijke intentie hebben om hun samenwerking niet te beperken tot dit project. Het inzetten en openstellen van mekaars kennis en netwerk voor de andere projectpartners, blijkt de ideale voedingsbodem voor het realiseren van een gezonde kruisbestuiving om het welslagen van innovatietrajecten uit het Vlaams-Nederlandse grensgebied tot een hoger niveau te brengen.